MiG-21MF (1/48)

Autor: Đorđe Nikolić

October 13th, 2011

MiG-21MF ev. br. 22813 c/n 3015 je naknadno dobio motor R-13F-300 (MM-16) umesto motora R-11F2S-300 (MM-14) i time je sa standarda ekvivalenta MiG-21M doveden na standard MiG-21MF. Preleteo je is SSSR-a na aerodrom  Batajnica 25. septembra 1970. godine. Dodeljen je 126. lovačkoj avijacijskoj eskadrili. Na aerodrom Priština u 83. avijacijsku brigadu predat je avgusta 1977. godine za popunu 123. lae.

U Prištinskoj 130. lovackoj avijacijskoj eskadrili bio je od jula 1981. godine do avgusta 1994. kada je prešao u 230. lovačko-bombardersku avijacijsku eskadrilu na aerodromu Ponikve. Prezadužen je decembra 1996. godine 126. lovačkoj avijacijskoj eskadrili. Posle isteka resursa postavljen je kao maketa pred ulaz na aerodrom Batajnica.

Ovaj MiG-21 dobio sam od maketarskog sajta Internet Modeler sa namenom da ga sastavim i napišem recenziju. Članak na engleskom jeziku možete pročitati na sajtu Internet Modeler-a.