Mil Mi-8 (1/72)

Autor: Miloš Andrić

October 14th, 2012

U nаšеm RV pојаviо sе pоd оznаkоm HT-40 24.04.1968. gоdinе, u 119. puku u Nišu i јоš uvеk sе kоristi. Ukupnо su nаbаvljеnа 93 primеrkа, а dео оvih hеlikоptеrа RV је ustupilо Аutо-mоtо sаvеzu kао sаnitеtski hеlikоptеr zа spаsаvаnjе tеškо pоvrеđеnih u sаоbrаćајnim nеsrеćаmа, pri čеmu su оprеmljеni zа nеpоsrеdnо pružаnjе prvе pоmоći i rеаnimаciјu јоš tоkоm lеtа kа bоlnici. (Izvor: sajt MJV)

Kao što naslov kaže, radi se o Hobby Boss maketi, koja je prerađena iz Mil Mi-17 u Mil Mi-8, kako bih mogao da pravim našu….  :naughty

Uklapanje same makete je ok, osim ako ne rešite da mu ugrađujete rezinske delove (pošto Mi-8 i Mi-17 nemaju isti motor).

Prepravke su sledeće:

 •  nova komplet rezinska unutrašnjost kao i sedišta u tovarnom delu
 •  dodat tapacirung u tovarnom delu
 •  odsečen je radar na repu sa donje strane
 •  stavljen je rezinski motor i izduvi, koje sam kupio kod gospodina Liksa (koji se uklapa katastrofa)  :headbang
 •  stavljeni su rezinski točkovi
 •  otvorena su zadnja vrata (isečena)
 •  skraćeni su rezervoari sa strane
 •  prepravljene su noge stajnog trapa
 •  dodata nosila u zadnjim levim vratima
 •  dodato par žičica na glavni rotor
 •  dodati su lanseri sa strane, nosači lansera su delom napravljeni
 •  otvorena sva vrata koja su se mogla otvoriti
 •  urađene nitne (prvi put sam pokušao da radim nitne sa riveterom, za prvi put sam zadovoljan)
 •  stavljeno par ručki koje se nalaze na vrhu motora

Što se tiče farbanja, boja je neka iz šteka, samo prosvetljena malo, farbani su i krstovi i oznake sem onih sitnih na repu, koji su u stvari Lift here set za muzejske helikoptere. Takođe sam prvi put probao i tehniku “dot filtering”.

Zahvaljujem se kolegama Chernyju i Dadi Repiću na ukazanoj pomoći…