Retrospektiva 2012, BMK na 5. Novogodišnjem Kupu

Autor: BMK tim

December 20th, 2012

Na kraju ove vrlo zanimljive, i za BMK radne 2012. godine, naš klub je iskoristio decembarski 5. Novogodišnji Kup da prikaže široj maketarskoj javnosti većinu onoga što smo ove godine uspešno odradili. Na svojevrsnoj mini-izložbi prezentovali smo deo maketa koje su naši članovi napravili tokom ove godine, kao i četiri velike BMK akcije održane u 2012. Rešili smo da se oslonimo na sopstvene snage i raspoloživa sredstva, pa smo obezbedili naše klubske montažne stolove, panoe, osvetljenje kao i multimediju. Dobar rezultat nije izostao jer je naša postavka dobila dosta pohvala i bila lepo primljena.

Makete smo rasporedili po postoljima na dva stola, kao i na posebno pripremljenom vertikalnom panou lake, praktične, ali i prilično čvrste konstrukcije. Svetlo je obezbeđivala ‘baterija’ od četiri jake stone lampe, tako da je sa dolaskom mraka u inače slabije osvetljenom Vazduhoplovnom muzeju naš izložbeni štand i u bukvalnom smislu odudarao od okruženja. Naše četiri ovogodišnje klubske akcije predstavili smo u digitalnom obliku, preko monitora na kome su se vrtele brojne fotografije, što istorijske što sa BMK dešavanja, kao i preko info-table na kojoj su bili vidljivo istaknuti QR kodovi koji su direktno vodili ka odgovarajućim člancima na našem sajtu.

Par ideja koje smo imali za postavku morali smo da izbacimo iz ‘programa’ jer jednostavno nije bilo dovoljno mesta. Isto se desilo i sa nekim maketama, tako da nam za eventualnu ‘Retrospektivu 2013’ ostaje da još bolje poradimo na konceptu i veličini prezentacije.

Važno je da napomenemo da je učešće u našoj ‘Retrospektivi 2012’ pomogao svojim maketama i Slobodan Beleslijin iz MK Novi Sad što je dodalo značajniju IPMS Srbija crtu postavci, pa mu se ovom prilikom još jednom zahvaljujemo!

Detaljniji foto-izveštaj sa samog 5. NG Kupa je prezentovan u posebnom prilogu.