Bristol Bolingbroke Mk IV (in detail)

Autor: Đorđe Nikolić

May 23rd, 2014

Bolingbroke banner

Bristol Fairchild Bolingbroke je dvomotorni patrolni avion korišćen u Kanadskom Kraljevskom Ratnom Vazduhoplovstvu (Royal Canadian Air Force) tokom Drugog Svetskog rata. Proizveden je u fabrici Fairchild Canada kao jedna od varijanti Britanskog Bristol Blenhejma Mk IV.

Muzejski “Boly” varijante Mk IV sastavljen je od delova dva aviona . Restauracija je završena 1996. godine tako sto je avion obojen u oznake 3. Operativne trenazne jedinice bazirane u Patricia Beju tokom Drugog Svetskog rata.

Videti Bolingbrke uživo me je podsetilo na Bristol Blenhajme koji su korišćeni u VVKJ. Jedini primerak Blenhejma proizvedenog u Ikarusu na osnovu tehničkih crteža Mk IV varijante je bila takozvana varijanta B4. Avion je kratko služio u našem vazduhoplovstvu i zarobljen je zajedno sa jos nekoliko aviona u Bosni. Dole je jedna od fotografija jedinog Jugoslovenskog Blenhejma napravljenog po uzoru na Mk IV nakon kapitulacije.

Blenheim B41