MAKETAR Plus

 

Besplatni elektronski maketarsko-istorijski bilten koji je nastao 2012. i izlazio u izdanju IPMS Srbija „MAKETAR PLUS” sa željom da približi i predstavi maketarstvo kao interesantan i u mnogo čemu koristan hobi. Posle 4 broja, od februara 2016. nije više izdanje IPMS Srbija.

 

  maketar-plus-03-1-2_a M_1-2-2014_a

 

YUVAM Bilten, Aeroplan, Aero magazin

 

Zbirka starih domaćih maketarskih časopisa YU-VAM bilten, Aeroplan i Aero magazin, koji su izlazili od 1986. do 1995. godine.

 

01---Bilten-1_86 02---Bilten-2_86 03---Bilten-3_86 04---Bilten-4_86 05---Bilten-5-6_87

 

06---Aeroplan-7_88 07---Aeroplan-1_89 08---Aeroplan-2_89 09---Aeroplan-3_89 10---Aeroplan-4_89

11---Aeroplan-5_89 12---Aeroplan-6_89 13---Aeroplan-1_90 14---Aeroplan-2_90 15---Aeroplan-3_90

 

16---Aero-Magazin-1_90 17---Aero-Magazin-2-3_90 18---Aero-Magazin-1_91 19---Aero-Magazin-2-3_91

 

20---Aeroplan-1_95 21---Aeroplan-2_95